menu

business نام مکان
آمفی تئاتر اداره ارشاد بویین زهرا
table_chart ظرفیت ها
286 صندلی در سالن اصلی

در مجموع 286 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه