menu

business نام مکان
مجتمع تالار شهر قزوین
table_chart ظرفیت ها
836 صندلی در سالن اصلی

در مجموع 836 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه