menu

business نام مکان
آمفی تئاتر دانشمند
table_chart ظرفیت ها
27 صندلی در VIP
60 صندلی در A
18 صندلی در C
135 صندلی در B

در مجموع 240 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه