menu

business نام مکان
ورزشگاه امام خمینی
table_chart ظرفیت ها
608 صندلی در VIP
570 صندلی در A
380 صندلی در B

در مجموع 1558 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه