menu

business نام مکان
آمفی تئاتر دانشگاه امام خمینی
table_chart ظرفیت ها
760 صندلی در سالن مرکزی

در مجموع 760 صندلی
room مکان در نقشه
map نقشه