menu

photo عکس

table_chart اطلاعات

نام: محمدرضا علمدار

حرفه: نوازنده تار و سه تار

info بیوگرافی

محمدرضا علمدار متولد ۱۳۶۹
کارشناس ارشد عمران، نوازنده تار و سه تار
آغاز فراگیری موسیقی از سال ۱۳۸۳ نزد استاد میلانی و سپس ادامه آن نزد استاد کمال رضایی، استاد محسن جمال کاظمی، وحیدکاکاوند، فرشیدکاکاوند و استاد علی قمصری و
شرکت در مسترکلاسهای استاد کیوان ساکت و استاد مسعود شعاری.
مدرس تار و سه تار آموزشگاه موسیقی نغمه مهر و آموزشگاه موسیقی آوا.
نفر اول تکنوازی تار در جشنواره موسیقی نیایش استان قزوین درسال ۱۳۹۶.
سرپرست گروه موسیقی رهاب و کسب مقام دوم گروه نوازی ایرانی در جشنواره موسیقی نیایش استان قزوین در سال ۱۳۹۷.
شرکت در جشنواره موسیقی جوان استان قزوین با گروه چکاد در سال ۱۳۹۰.
همکاری با گروههای مختلف موسیقی در برگزاری کنسرت و اجراهای صحنه ای.
همکاری با کمیسیون فرهنگ و هنر سازمان نظام مهندسی ساختمان در برگزاری مراسمات آیینی و موسیقایی